เกาะรายา เกาะเฮ ไม้ท่อน

Code: AMS01
DAY TRIP Recommend
  • DOLPHIN BAY PHUKET
  • Flowers-6.png
  • Flowers-7.png
  • Flowers-8.png
  • Flowers-9-1.png
  • Flowers-11.png

8:00 น. รถตู้ไปรับท่านที่โรงแรมและเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

09:00 เดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลองด้วยเรือสปีดโบ๊ท นำท่านสู่เกาะไม้ท่อน

10:00 ถึงเกาะไม้ท่อน เรือจอดให้ดำน้ำ (Snorkeling) บนเรือมีหน้ากาก ชูชีพบริการ (ไม่ได้ลงเกาะไม้ท่อน)

11:00 เดินทางสู่เกาะเฮ

12:20 ถึงเกาะเฮ เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย และพบกับกิจกรรมทางน้ำ (Wayer Sport)ต่างๆบนเกาะเฮ

            (ไม่รวมค่ากิจกรรม)

12:00 เดินทางออกจากเกาะเฮ ไปยังเกาะราชา เพื่อไปรับประทานอาหาร ซมวิวทะเลอันสวยงาม

13:30 เดนทางออกจากร้านอาหาร ไปยังอ่าวปะตก เพื่อเล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพประทับใจ

 

14:30 นำท่านไปเล่นน้ำดำน้ำ ดูปะการังและฝูงปลามากมาย ณ อ่าวสยาม

15:50 เดินทางออกจากเกาะราชา กลับสู่อ่าวฉลอง

16:30 ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถรับส่งท่านยังที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่างหน้า

8:00 น. รถตู้ไปรับท่านที่โรงแรมและเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

09:00 เดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลองด้วยเรือสปีดโบ๊ท นำท่านสู่เกาะไม้ท่อน

10:00 ถึงเกาะไม้ท่อน เรือจอดให้ดำน้ำ (Snorkeling) บนเรือมีหน้ากาก ชูชีพบริการ (ไม่ได้ลงเกาะไม้ท่อน)

11:00 เดินทางสู่เกาะเฮ

12:20 ถึงเกาะเฮ เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย และพบกับกิจกรรมทางน้ำ (Wayer Sport)ต่างๆบนเกาะเฮ

            (ไม่รวมค่ากิจกรรม)

12:00 เดินทางออกจากเกาะเฮ ไปยังเกาะราชา เพื่อไปรับประทานอาหาร ซมวิวทะเลอันสวยงาม

13:30 เดนทางออกจากร้านอาหาร ไปยังอ่าวปะตก เพื่อเล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพประทับใจ

 

14:30 นำท่านไปเล่นน้ำดำน้ำ ดูปะการังและฝูงปลามากมาย ณ อ่าวสยาม

15:50 เดินทางออกจากเกาะราชา กลับสู่อ่าวฉลอง

16:30 ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถรับส่งท่านยังที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่างหน้า

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เกาะรายา เกาะเฮ ไม้ท่อน”

Your email address will not be published.

Price: ฿1,800.00

Book the tour

 Number ticket  × ฿1,800.00
Total = ฿1,800.00